• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
3.9
รอ11คนให้คะแนน,2 ข้อความ>
เรื่องย่อ
블록을 맞춰 막힌 길을 뚫고, 길을 만들어 보세요.
그 길의 끝에 숨겨진 보물이 당신을 기다리고 있으니까요!

지금, 애니팡 캐릭터와 함께 모험의 길로 떠나보세요!
즐거움이 시작되는 길! 애니팡3

# 블록들 사이로 캐릭터가 등장하네?
- 캐릭터를 이동시키면 미션 성공!

# 모험을 도와주는 캐릭터 파워!
- 파워 게이지가 꽉 차면 엄청난 힘을 쓸 수 있어!

# 새롭고 화끈한 특수블록들!
- 회전팡은 회전하다가 원하는 위치를 터트려줘요!

# 음... 여긴 왠지 열릴 것처럼 생겼는데?
- 탐험의 재미를 주는 스테이지 확장 기능!

# 모험 속에 깜찍한 애니팡 캐릭터들이?
- 너무나 귀여운 캐릭터 컬렉션!

사악한 마녀를 물리치러 시간여행을 떠나볼까요?
모험은 이제부터 시작!

- 선데이토즈 공식 블로그
http://blog.naver.com/sundaytozblog

- 애니팡3 고객센터
https://sundaytoz.zendesk.com/hc/ko/requests/new?ticket_form_id=436548

- 선데이토즈 홈페이지
http://sundaytoz.com/

[필수접근권한]
본 게임은 게임데이터를 저장하고 읽어오기 위해 아래와 같은 [저장공간]에 접근하며, 접근을 허용하지 않는 경우에는 게임을 이용할 수 없습니다.
∙ READ_EXTERNAL_STORAGE(기기 사진, 미디어, 파일 사용)
∙ WRITE_ EXTERNAL_STORAGE(기기 사진, 미디어, 파일 사용)
----
개발자 연락처 :
1800-6855
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 3.9
ทั้งหมดมี11 คนให้คะแนน,2 ข้อความ
애니팡3 AniPang3 for Kakao กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ SUNDAYTOZ, INC ดาวน์โหลด APK
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp