เรื่องย่อ
[Story]

Three sisters with the magical abilities of controlling ice, fire, and plants have lost their home from an incident. In order to rebuild their home, they have decided to search and collect treasures from the dungeon full of danger. As they progressed in the dungeon, they met new companions, which led them into an incident that would effect the fate of the world......
The amazing and amusing adventures of the three sisters will be presented by using ""comics"" in the game. Giving players an easy and entertaining way to enjoy the sisters' exciting adventures!
[How to Play & Special Features]
Each stage is a room in the dungeon where the game proceeds with characters and heroes transforming into ""pinballs"" on the pinball platform. By launching the balls, players help these characters as they hit and bounce in the dungeon stages to defeat monsters, activate hidden switches, and break out of traps to solve the difficult puzzles in each stage.
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 3.4
ทั้งหมดมี13 คนให้คะแนน,2 ข้อความ
เกมที่ใกล้เคียง
Aliens vs. Pinball Aliens vs. Pinball 3.5 Bethesda® Pinball Bethesda® Pinball 4.7
QRCode DungeonBalls 地城彈珠 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Raysol Games CO., LTD.
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp