• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
3.9
รอ236คนให้คะแนน,5 ข้อความ>
เรื่องย่อ
Welcome, Mayor! Be the hero of your very own city as you design and create a beautiful, bustling metropolis. Every decision is yours as your city gets larger and more intricate. Make smart choices to keep your citizens happy and your skyline growing. Then trade, chat, compete, and join clubs with fellow Mayors. Build your way to extraordinary with the most popular city builder on mobile!

BRING YOUR CITY TO LIFE
Build skyscrapers, parks, landmarks, factories, and much more! Place buildings strategically to keep the taxes flowing and your city growing. Solve real-life challenges like traffic, fires, and pollution. Provide services like power plants and police departments, and boost your population with parks and education. Keep traffic moving with grand avenues and streetcars. Take on fun challenges to shape your society.

PUT YOUR IMAGINATION ON THE MAP
Expand along the beach with a marina, waterpark, and luxury beachfront. Build a Tokyo-style neighborhood and unlock exclusive landmarks like the Eiffel Tower and Statue of Liberty. Discover innovative technologies with Future Cities and get athletic with sports stadiums. Hit the town with Las Vegas buildings and go Hollywood with movie studios. There’s always something new and different to make your city unique.

BATTLE YOUR WAY TO VICTORY
Compete in real-time PvP with Club Wars, where you strategize with Mayor’s Club members and declare war on other cities. Once the battle is on, unleash crazy disasters on opponents, like the Disco Twister and Plant Monster, to do damage and watch the wreckage happen live. Earn disaster cards, SimCash, and other valuables to use in battle or to improve your city. Also, take on other players in the Contest of Mayors. Complete weekly challenges and climb the ranks to advance through Leagues. Become a top Mayor and get rewards that can upgrade and beautify your city.

CONNECT AND TEAM UP
Join a Mayor’s Club to trade supplies with other members and chat about strategies and available resources. Collaborate to help someone complete their personal vision and get support to complete yours. Build big, work together, lead other Mayors, and watch your city come to life!

-------
This app: Requires a persistent Internet connection (network fees may apply). Requires acceptance of EA’s Privacy & Cookie Policy and User Agreement. Contains advertisements for EA and its partners. Includes in-game advertising. Collects data through third party ad serving and analytics technology (see Privacy & Cookie Policy for details). Allows players to communicate via optional Club Chat. Contains direct links to the Internet and social networking sites intended for an audience over 13. The app uses Google Play Game Services. Log out of Google Play Game Services before installation if you don’t want to share your game play with friends.

User Agreement: http://terms.ea.com
Privacy and Cookie Policy: http://privacy.ea.com

Visit http://help.ea.com for assistance or inquiries.

EA may retire online features after 30 days’ notice posted on ea.com/service-updates.
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 3.9
ทั้งหมดมี236 คนให้คะแนน,5 ข้อความ
SimCity BuildIt SimCity BuildIt กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ ELECTRONIC ARTS
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp