เรื่องย่อ

☞ รุ่นอื่น ๆ: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | Taiwan | Korean


We invite you to Seal M, which will take you on a trip down memory lane.

Get ready to experience a cute cartoon-rendered tale in a fabled world where every monster is brought to life with unique adorable expressions.
Immerse yourself in a vibrant and enchanting world filled with whimsical monsters and characters!

Class
Choose from the altruistic Priest, the honorable Knight, the mighty Warrior, the mysterious Mage, and the acrobatic Jester and begin your journey in the world of Seal!

Pet and Guarders
Choose from various pets as your sidekick to accompany you on your exciting expeditions and battles and traverse the vast fields on your Guarders!

Seal Talk
Meet new friends and interact with them every day and enjoy the game together!

Combo System
Experience combat like no other by using a special dedicated combo system unique to each character!

Couple System
Share your adventures with a special someone by being a couple and get stronger together!
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 0.0
ยังไม่มีผู้เล่นให้คะแนน
QRCode Seal M กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ PlaywithKorea Inc.
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp