จองล่วงหน้า
เผยแพร่ประมาณ: Not specified
โบนัสจองล่วงหน้า :

เรื่องย่อ
Come and meet your new virtual friend!

Are you ready to experience quality time with an adorable Pocket Partner? Well, wait no more and get on your phone!

Enjoy a lovely companion as you bond with a cute digital friend, and create lovely memories as you engage in fun little activities. But first things first, you must tend to the needs of your new friend:

- Keep their bellies full of their favorite recipes.
- Help them keep in good health with their daily exercise.
- Create the perfect garden for them to stroll around.

Interactions like these will unlock even more outfits, seeds for the garden, and your Pocket Partner’s favorite meals! Once you've satisfied their basic needs, what about some latest fashion fun?

Thinking about a punk-rock custom outfit? An elegant, chic attire? Perhaps you're more on the “bunny onesie” team? Customize your new digital friend to show off their dazzling styles! Play with your virtual friend's appearance, and remember to tap around the screen, it lets them know how much you care. High quality bonding time!

Future features will include a photo boot to immortalize your Pocket Partner's best outfits, a karaoke game, and new ways to interact!

Come meet your Pocket Partner. The fun is just about to begin!
จองล่วงหน้า
เผยแพร่ประมาณ: Not specified
โบนัสจองล่วงหน้า :

QRCode Pocket Partner กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ HyperBeard
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
จองล่วงหน้าผ่าน QooApp