เรื่องย่อ
Gather a group of friends and hunt down the Illang (wolf) hiding in Koji Village!
In the peaceful Koji Village, a wolf in sheep's clothing is hiding among its citizens, plotting to hunt you and your friends down.
Complete various mini-game missions before he catches you,
and team up with your friends to catch him!
Work together or turn against each other to emerge victorious in this exciting tug-of-war of deception!

■ Game Features
- Cute and adorable chibi characters!
- Various mini-games such as Flower Bloom, Cat Finder, Treasure Hunt and more!
- Missions and skills that vary depending on your character's role!
- Wide range of customization options for outfits, accessories, pets, etc.
- Communicate with your friends via text chat, voice chat, and more!

■ SUPPORT
- Home Page : https://www.playillang.com/
- Discord : https://discord.com/invite/ZqsUCsB7y3
- Facebook : https://www.facebook.com/playillang
- Youtube : https://www.youtube.com/@ChallengersGames
- Twitter : https://twitter.com/playillang
- Instagram : https://www.instagram.com/playillang/
QRCode iLLANG iLLANG กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Challengers Games
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตามผ่าน QooApp