หน้าแรก > คลังเกม > Dark Brides: 9V9 Strategy RPG
  • ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
3.9
รอ1592คนให้คะแนน,1775 ข้อความ>
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติม
🔛New Welfare Code Here!🎟️Comment to take home 500 Diamonds and 10 Summon Component! 💜Dark Brides: 9V9 Strategy RPG new gifts for you!Comment to get Summon Components! Comment to get gifts Pt.2:Tonight💗Get enough gold! Get enough diamonds! Take the bride home!
เรื่องย่อ
Dark Brides: 9V9 Strategy RPG is a strategy game developed by Neorigin Games Publishing.

*Log in now to receive 40 free card draws!
Get the brides you've been yearning for without stress~

Dive into a gothic vampire realm, romancing with pure-blood brides and unveiling mysteries.

● Unleash Your Adventure with 40 Free Draws!
Start your journey in our role-playing game with 60 free card draws. The continual emergence of new brides guarantees an endlessly rich and thrilling adventure!

● Choose from Over 50 Captivating Bride Illustrations
We offer more than 50 bride character illustrations, each exquisitely designed and unique in style. This wide variety ensures there's always a bride that will captivate your heart and match your preferences.

● Experience an Innovative Battle Mode
Challenge yourself in our innovative 9v9 battle matches. It's not just about power—it's about strategy and timing too. Test your wisdom and bravery and dive into a variety of exciting battles!

● Engage in Bride Dating and Affinity System
Interact with specific brides in their chambers to build affection. Through our unique system, you can guide their growth and development. Revel in the thrill of shaping their destinies.

● Summon Your Brides to Reality
The game features famous local cosplayers bringing our captivating brides to life. Feel the irresistible charm of the game characters in reality!

● Savor Unique Adventures with Your Friends!
Collaborate with powerful allies to defeat guild bosses, and engage in large-scale GVG battles with other guilds. Embrace the thrill of shared victories and camaraderie in our vibrant gaming community!

Join《Cursed Bride:A Gothic Fantasy》now and embark on an enthralling, magical romantic journey!
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 3.9
ทั้งหมดมี1592 คนให้คะแนน,1775 ข้อความ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติม
🔛New Welfare Code Here!🎟️Comment to take home 500 Diamonds and 10 Summon Component! 💜Dark Brides: 9V9 Strategy RPG new gifts for you!Comment to get Summon Components! Comment to get gifts Pt.2:Tonight💗Get enough gold! Get enough diamonds! Take the bride home!
QRCode 暗黑新娘:9V9 策略RPG 暗黑新娘:9V9 策略RPG กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Neorigin Games Publishing
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp