หน้าแรก > คลังเกม > ONE PIECE Kung-Fu Dugong's Unison Grand March♪
  • ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
4.6
รอ5คนให้คะแนน,6 ข้อความ>
เรื่องย่อ
ONE PIECE Kung-Fu Dugong's Unison Grand March♪ is a rhythm game developed by Ougi Works and Bandai Namco. 
Players move the Dugongs in time with the rhythm. They engage in battle when they encounter enemies, and the player must prevent the Dugongs from taking damage.

-The cute animal character representative [Kung Fu Dugong] that appears in ONE PIECE is the main character!
A cute Kung-Fu Dugong made from clay is very active!
Let's enjoy the cute movement of stop motion and the cute world view expressed with handmade materials!
Furthermore, if you advance the stage, you may meet animals other than Kung-Fu Dugong ...?

*This application is scheduled to be distributed for a limited period of 6 months. 

Developed by Ougi Works

©Eiichiro Oda/Shueisha, Fuji TV, Toei Animation 
©Bandai Namco Entertainment Inc.
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.6
ทั้งหมดมี5 คนให้คะแนน,6 ข้อความ
QRCode ONE PIECE Kung-Fu Dugong's Unison Grand March♪ 航海王 功夫海牛的齊奏大遊行♪ กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp