• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
4.3
รอ34คนให้คะแนน,0 ข้อความ>
เรื่องย่อ

☞ รุ่นอื่น ๆ: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้


MU Origin is a mobile action RPG. 
MU is back!
Officially authorized version by Korea Webzen. Unsurpassable legendary masterpiece!
"MU Origin-SEA" mobile version opens now.

== Game Introduction==
Still remember Vicious Series set? Can you recall the sound of gem dropping?
Ten years ago, MU rose as the first 3D fantasy MMORPG.
Today, "MU Origin-SEA" inherits the classic functions and thrilling joy to players!
Developed on Unity3D engine. Recreate the magnificent fantasy world.
Heroes never die, they just respawn. Regain your memory with the immortal MU.

== Game Features==
* Ten years legend is rising again
Three classes return, adventure to the classic dungeons!
Dominate the Warrior Land, climb to the top of the miracle world!
*Gergous special effect, readily experience
Realistic feel, game play is easy to pick up !
Jobs exclusive skill, special effect impact the vision of players!
*Million people fights in king hegemony
Same-server group fighting, fiery PK challenge!
Great map, free to explore, enjoy unlimited fun!

== Three Classes==
* Swordsman
Swordman shows off his skill and swordsmanship during battle. A character that filled with chivalry.
*Magician
Possesses mysterious power, with diverse magic that is undefeated. He always frighten away the enemy.
*Archer
A beautiful elf, equipped with fatal arrow, talented skill, and power of a priest.

==Official Information==
"MU Origin-SEA" Fan Page: https://www.facebook.com/MUOriginSEA/
"MU Origin-SEA" Website: http://muen.siamgame.in.th
"MU Origin-SEA" Customer Service: http://cs.siamgame.in.th/?lang=en

== Device requirements==
Device: Most brands and models
Operating System: 4.0 version or above, consist of invidual GPU
Remaining memory: 600M or above
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.3
ทั้งหมดมี34 คนให้คะแนน,0 ข้อความ
뮤오리진 奇跡:起源 | 韓文版 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Webzen Inc. ดาวน์โหลด APK
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp