เรื่องย่อ
TRAHA is a role play game developed by MOAI GAMES Corporation.

In this game, you can use different professions to explore the adventures of the continent.

Take away the enemy's flag and lead our troops to victory!
New content 'Capture the Flag' will be released

Also, character level boost function and new support systems added for new/returning users.
Lots of other festive activities are going on, so log in now to check them out!

The kingdoms of Vulcan and Naiad; who will you fight for?
We are inviting you to a real RvR MMORPG based on the vast open world.


[Descriptions]

■ The endless war between the factions, and their story
With a history of opposition due to a long, drawn-out war, the Traha will grow by cooperating or competing with the two reigning factions of Naiad and Vulcan in fierce battles.
Choose between the factions of Naiad and Vulcan and become the hero of their story!

■ A huge open world of enormous scale and detailed graphics
The Unreal 4 engine powers 6 large open fields with an actual size of 3-5 kilometers. Come explore a stunning, massive world and discover the unique wonders of each different region!

■ Detailed customization
Make your very own Traha by customizing your character’s body type, facial proportions, skin, and more!

■ Total gameplay freedom with the Infinity Class System
Freely change between 8 different classes on one character and swap between tank, healer, and damage-dealing roles as needed based on your class and skill combination. Feel the rush of victory with various active combat skills by charging and timing your attacks!

■ The country life you’ve always dreamed of
Pick up a variety of life skills like cooking, fishing, and blacksmithing, and more!
Collect and craft items to help you grow in and out of battle. Unwind with life skill content in a war-torn world!
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.5
ทั้งหมดมี3 คนให้คะแนน,6 ข้อความ
QRCode TRAHA TRAHA:天選者 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ MOAI GAMES Corporation.
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp