เรื่องย่อ
Mirror City is an adventure game developed by SKYWALK.
Each character has a trauma, and they are associated with the secret of a special space called "Mirror City".
The world view is a fantasy that includes things from other worlds. You can enjoy various genres in the world of virtual reality.
Official Twitter: @mirrorcity0
QRCode Mirror City 鏡之城 Mirror City กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ SKYWALK
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตามผ่าน QooApp