เรื่องย่อ
Project M is an interactive movie game currently in development for console. 
Specific platforms and a release date were not announced.

In Project M, the story and ending change based on the player’s decisions. It features “lifelike” graphics, cinematic production, detailed character expressions and movements, and more expressed via NCSOFT’s high-end technical capabilities.
The trailer for Project M shows the main story, which depicts a girlfriend’s death and a man’s revenge. Running in Unreal Engine 5, NCSOFT’s 3D scan, motion capture, visual effects, and other in-house technical capabilities are used to express the characters’ expressions and movements in detail, resulting in lifelike high-quality graphics and production.

NCSOFT official site:
QRCode Project M Project M กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ NCSOFT
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตามผ่าน QooApp