หน้าแรก > คลังเกม > Refantasia: Charm and Conquer
เรื่องย่อ
This is it. I guess it's the end of your life. Did you achieve everything you wanted? What would you do if you had another chance?
I can't bring you back... but what if I could bring you to an isekai, a medieval land full of powerful heroes and dominating factions competing for supremacy? Will you assemble your allies and climb the ranks with your keen tactics? The riches and beauty await, will you answer the call of the isekai?

[Every Lord Starts Somewhere]
In a world governed by superstition and fear, build a stronghold utilizing your advanced scientific knowledge and strategic insight to conquer ignorance and opposition. Assemble your team to help manage the operations on the home front and enjoy the rewards of a productive economy with just one click!

[Oaths of the Sword]
Might isn't always right, win the heart and loyalty of your followers with your charisma and intellect. Level up your heroes and train your troops automatically so that you may overcome all opposition and conquer the world!

[Destined Encounters]
Elves, beastians, fairies, demons, and even goddesses... What kind of sparks will you encounter on your journey? Create your own fantasy stories with different consorts and discover the joy of parenthood surrounded by your offspring.

[The Enemy of My Enemy]
Build alliance with like-minded travelers and fight against your common enemy. Establish closer ties with your allies through an intricate web of marriages between your heirs/heiress and theirs, which will bring you a great bonus! You don't have to fight your enemies all alone by yourself!

Enjoy your personal fantasia in another world full of original, gripping stories with wild imagination!
Follow our Facebook for updates: https://www.facebook.com/refantasia.game

Join our Discord to communicate with other travelers:
https://discord.gg/qkhndHdtZJ

If you have any questions in Refantasia, please contact us:
rf-service@nata-sky.com
Selected Note
2176313

#Art #Game #Anime #Refantasia
Part 4: https://notes.qoo-app.com/en/note/2176318
Part 2: https://notes.qoo-app.com/en/note/2176279
Part 1: https://notes.qoo-app.com/en/note/2176274

2176279

Part 1: https://notes.qoo-app.com/en/note/2176274
Part 3: https://notes.qoo-app.com/en/note/2176313
Part 4: https://notes.qoo-app.com/en/note/2176318

ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.1
ทั้งหมดมี1317 คนให้คะแนน,1157 ข้อความ
Selected Note
2176313

#Art #Game #Anime #Refantasia
Part 4: https://notes.qoo-app.com/en/note/2176318
Part 2: https://notes.qoo-app.com/en/note/2176279
Part 1: https://notes.qoo-app.com/en/note/2176274

2176279

Part 1: https://notes.qoo-app.com/en/note/2176274
Part 3: https://notes.qoo-app.com/en/note/2176313
Part 4: https://notes.qoo-app.com/en/note/2176318

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
Comment on <Refantasia: Charm and Conquer> and Get Event Gifts!
QRCode Refantasia: Charm and Conquer Refantasia: Charm and Conquer กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Natasky Games Limited
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp