หน้าแรก > คลังเกม > Muscle Fighters Arena
เรื่องย่อ
Muscle Fighters Arena is a sport game developed by YohiyukiNakashima.
In this game, players have to control fighter with unique "attributes" and win the top ranking!

=================================
Game Overview
=================================
A one-on-one fighting game.
Each fighter has a different action.
Each fighter has a different action, so use the fighter that suits you best and aim for the top ranking!

Online and offline battles are available!
Online and offline battles are available, and there is also a "Friend Match" feature that allows you to play against a specific user.
There are also "Friend Matches" where you can play against specific users, and "World Matches" where you can play against users from all over the world.
You can also play "Friend Match" against specific users, and "World Match" against users from all over the world!

=================================
Game Rules
=================================
The battle ends when one of the players' HP is reduced to 0, or when the time runs out.

The rewards will change depending on the victory or defeat.

=================================
Operation explanation
=================================
Move
 Swipe the left side of the screen

Move the camera
 Swipe the right side of the screen

Attack
 Tap the red button at the bottom right of the screen.

Avoid
 Tap the green button at the bottom right of the screen.

Defense
 Tap the blue button at the bottom right of the screen.

Skill Attack
 Tap the yellow/purple button at the bottom right of the screen
 (Skills are different for each fighter)

=================================
Character Strengthening System
=================================
You can use the gold you receive from each battle to
enhance your favorite characters.

Strengthen your favorite characters and gain an advantage in battle!

=================================
Rank System
=================================
The more you play, the higher your rank will be.
You'll be rewarded for each rank up.

=================================
Recommended points
=================================
●If you like sports (boxing, karate, mixed martial arts, K-1), you'll love this game.
●If you like fighting games
●Easy to use
●Flashy action and effects
●Free to play!
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 3.1
ทั้งหมดมี4 คนให้คะแนน,3 ข้อความ
QRCode Muscle Fighters Arena 肌肉戰士競技場 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ YohiyukiNakashima
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp