หน้าแรก > คลังเกม > Rules of Survival 2.0
  • ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
4.2
รอ2คนให้คะแนน,4 ข้อความ>
เรื่องย่อ
Rules of Survival 2.0 is an adventure game developed by NetEase.

【Game Introduction】
Created by the original cast of Rules of Survival, the world’s most popular shooter game. Next generation perfect picture quality, the ultimate audio-visual experience, super realistic multiple maps, trading system, fair fighting environment. The most spanking shooting experience for players to enjoy!

【Game Characteristics】
1. Real-person competition
Fighting with real players from different countries in real time, freely enjoy the most exciting real shooting combat!

2. Trading market
Players can trade directly with other real players in the trading shop, battlefield and other scenes. Becoming a business tycoon and sweeping your enemies in no time!

3. Weapon modification
Players can freely modify their weapons with realistic accessories to achieve the personalized shooting experience.

4. Multiple real maps
Players can deploy their tactics in many real maps, including Geely Bay, ordnance, peninsula hotel, railway station and many other simulated maps.

5. Team up with friends
Team up with your friends by one click, ROS survivors can come back and claim all kinds of abundant backflow incentives.

【SUPPORT】

If you encounter any issues during the game, you can send us feedback via the in-game Customer Service Center.

Customer Service Email: gamerulesofsurvival@global.netease.com
Official Site: https://www.rulesofsurvivalgame.com/ros2/
Facebook: https://www.facebook.com/RulesofSurvivalmobilegame
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.2
ทั้งหมดมี2 คนให้คะแนน,4 ข้อความ
QRCode Rules of Survival 2.0 終結戰場2.0 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ NetEase Games
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp