เรื่องย่อ
Resortopia is a casual simulation game developed by DH-Publisher. Players need to help Udon, the owner of an old resort to revive its business and develop it by providing good services to every visiting guest.

The story starts from a somewhat old, rundown resort.
Udon is worrying about running it.

How will you, as the resort manager, help Udon renovate it?
You can let your imagination run wild!
DIY all sorts of rooms.
Mix and match different styles of furnishings.
Create a Japanese-style hot spring resort, or even a luxurious European-style baroque room!
Have a pink dessert feast anytime, anywhere!
Unleash your creativity to turn the resort into your guests' home away from home!

But of course, things are never so simple!
Guests always have all sorts of strange requirements~
How will you deal with guests with different personalities?
Will you help guests when they need it?
When you talk with them, will you be in for a surprise, or a crisis?

Come earn Cookies with Udon, write your unique story, and build your very own 5-star resort!
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.3
ทั้งหมดมี52 คนให้คะแนน,27 ข้อความ
QRCode Resortopia 烏冬的旅店 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ DH-Publisher
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp