หน้าแรก > คลังเกม > Monster Strike Ghost Scramble
เรื่องย่อ
Monster Strike Ghost Scramble is a new multiplayer action game developed by XFLAG on mobile platforms. This is the newest game of the extremely popular Japanese mobile game series Monster Strike. This game is an action game where players need to use lights to exterminate ghosts and emphasizes cooperation among players as the optimal number of players for the game is four players. At the moment, the game is known to be operated in Japanese only.

In the game, players will form a team of four players and work with each other. Three players will be "Action Players" and the final one will be the "Drone Player". The job of Action Players is to explore the field and defeat as many enemies as possible using a similar attacking style in the main Monster Strike game, where players make shots that bounce off obstacles to accumulates combo counts. Other forms of attack like explosions and light beams can also be triggered in the game. Meanwhile, the Drone Player's job is to fly above and around the whole field to assist other players. For example, if one player's HP drops to zero and faints, the Drone Player can help revive the player and restore his/her HP. All in all, the chemistry among players for cooperation is of utmost importance for this game.

Many different characters will be included in the game just like other Monster Strike games. Every one of them will have unique abilities and skills that excel in coping with different challenges in the game. This allows the possibility of different styles of play and strategies. Exploring the full potential of certain characters in certain combinations would be great fun for this game.

The game is now calling for applications for its closed beta test from November 26 to December 2. Interested players with iOS devices can apply on the official website before November 8, 11:59 [JPT]. You will have to link to your XFLAG ID to complete the submission.

QRCode Monster Strike Ghost Scramble 怪物彈珠 幽靈亂戰 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ XFLAG, Inc.
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตามผ่าน QooApp