หน้าแรก > คลังเกม > Last Island of Survival: Unknown 15 Days
เรื่องย่อ
Last Island of Survival Unknown 15 days is a multiplayer survival sandbox mobile game that is packed with action and adrenaline. On this remote and post-apocalyptic island, your only goal is to survive. And there is a lot of threats, that will try to stop you from achieving this goal! From hunger and dehydration to dangerous wildlife, opportunistic players and other mysterious dangers. You will need to gather resources, build your own bases, craft various handmade weapons and ensure that nobody’s going to steal your hard earned loot.

Explore the island

Last Island of Survival Unknown 15 days is set on the remote island that was brimming with civilization. Now, there is only ruins, strangely walking people that are covered in blood and military choppers snooping left and right. How long has it past since then? Does it have something to do with that mysterious lab in the center of the island? What are doing here and how long can you last? Only one way to find out! Explore huge open world map to uncover the secrets of the island in its last days of civilization, but, most importantly, scavenge for valuable resources and blueprints!

Find your own way to play the game

In this online survival mobile game only you can choose the way you play. Find trustworthy teammates and build a clan that will dominate the island, or be a loner, who’s name will terrify the island’s netizens. Make new friends and enemies. Build sky high fortresses or blow up your enemies with explosives and raid their homes. Only you decide what to do.

Build whatever you want, wherever you want

Explore this huge island and claim the place, that you can call your home. Will it be a cozy hut in the snowy Ice Fields, a formidable fortress, guarding the outskirts of the Desert, or a conveniently placed outpost for expeditions, build whatever your heart desires. But beware of your worst enemy – rust and decay. In this last days on earth, you will need to maintain your structures to protect them from rust and defend them against your enemies.

Last man standing

Last Island of Survival Unknown 15 days is a PVP focused online mobile game, and only players decide what new day brings to them. The unification of the whole island and a brutal bloodbath is only one step away from each other. All this online survival action is on your mobile device! So be ready to fight! Craft your trusty weapons or find ones that covered in rust, gather a group or be a lone wolf, fight for your life, or perish. Raid enemy forts and steal valuable loot from them. Fight off military, who answered their call of duty. Build impregnable fortresses and defend them with your clan. The opportunities are vast, you only need to survive and take them.

Custom Service
lastdayrulessurvival@gmail.com

Follow us at https://www.facebook.com/LastDayRules/
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 3.5
ทั้งหมดมี60 คนให้คะแนน,124 ข้อความ
QRCode Last Island of Survival: Unknown 15 Days 王牌戰爭:文明重啟 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ HK HERO ENTERTAINMENT CO., LIMITED
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp