• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
4.4
รอ11คนให้คะแนน,6 ข้อความ>
เรื่องย่อ
CharadeManiacs is a text adventure game developed by Otomate.
Prelude is free in App ver. and players need to in-app purchase to unlock all stories.
This game is available in Japanese only.

In a future city...
The high school protagonist is about to start her summer vacation.
One day after school, a mysterious person shows up in front of her and her childhood friend, takes them to a fantasy world that has 2 moons exist.

When they wake up, they find another 9 people are in the same situation.
While they have no clue about this situation, a man in mask says,

"Welcome to the Isekai, Arcadia!"

"Perform in 'drama' in this world to have your dreams come true!"

So the protagonist and the others have to perform in drama to get back to the original world, by collaborating with their partners.

However, a fact is told to everyone ——the "traitor", who brought them to this world, is also hiding in these 10 partners.
So what is this "traitor" aiming? The truth of performing in the drama is...?

In the dilemma of suspicion and trust, whose hand you will choose to hold in the end――?


ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.4
ทั้งหมดมี11 คนให้คะแนน,6 ข้อความ
QRCode CharadeManiacs CharadeManiacs 異世界配信:謊言與真實 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Otomate
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp