หน้าแรก > คลังเกม > 양어장 고양이(w. haha ha)
เรื่องย่อ
100만 구독자 크리에이터 haha ha의 마당냥들이 전격 출현!
대신 만져주는것은 이제 그만! 고양이들과 직접 소통해보세요!

게임 곳곳에서 공개되지 않은 비밀스런 사진과 영상을 얻을 수 있습니다.

※ 수익의 일부는 유기묘 보호에 사용됩니다.

■ haha ha 채널에 등장하는 마당냥이들 전격 출현!
- 양어장을 그대로 옮겨왔다!
- 길막이, 삼색이, 야통이 등 haha ha 채널에서 볼 수 있던 고양이들!
- haha ha가 실제 제작했던 장난감, 캣타워등 다양한 설치 오브젝트!

■ 게임 방법
- 물고기를 요리해서 고양이에게 대접하세요.
- 고양이들을 위해 장난감, 캣타워, 화장실 등을 만들어 보세요.
- 고양이 다가오면 터치! 실제 영상을 통해 고양이를 만져볼 수 있어요!
- 행복한 고양이가 선물을 가져다 줄지도?

■ 고양이와 상호작용
- 실제 영상과 사진을 이용한 만지기, 관찰하기, 사진찍기의 상호작용을 할 수 있습니다.
- 고양이와 상호작용하려면, 밥그릇에 밥이 있고, 고양이가 좋아하는 오브젝트가 설치되어 있어야합니다.

■ 생산 시스템
- 양어장은 일정시간마다 골드를 생산합니다.
- 통발은 일정시간마다 물고기를 포획합니다.
- 보은바구니는 고양이가 몰래 두고간 선물을 획득합니다.

■ 제작 시스템
- 조리대에서 다양한 레시피로 요리를 할 수 있습니다.
- 제작대에서는 아기자기한 재료들로 다양한 오브젝트를 제작할 수 있습니다.
- 제작 재료는 보은바구니에서 획득 할 수 있습니다.

■ 느긋하게 즐길수 있도록 준비된 넉넉한 보상
- 냥이돌봄패스 시즌1 "정은 주지 않을 것이다"
- 출석보상
- 튜토리얼 퀘스트 보상
----
개발자 연락처 :
(주)샌드박스네트워크
서울특별시 용산구 서빙고로 17 30층 (04387)
부가통신사업 신고증명(서울) 제 2-01-20-0275호
통신판매업신고(강남) 제 2017-서울강남-00796호
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.4
ทั้งหมดมี4 คนให้คะแนน,2 ข้อความ
QRCode Fish Farm Cats Haha漁場貓咪 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Sandbox Network, Inc.
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp