เรื่องย่อ
Knockout City is a third-person action game developed by Velan Studios and published by Electronic Arts. This video game allows players to compete in fast-paced exciting dodgeball games. In a default 3 to 3 match, the goal is to attack enemies from the opposite team with a dodgeball and knock them out!

QRCode Knockout City 躲避球特攻隊 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Velan Studios
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตามผ่าน QooApp