เรื่องย่อ
Unruly Heroes is an RPG game developed and published by Magic Design Studios.
【Click here to Steam version:link

The sacred scroll preserving harmony in our world has been torn up and scattered to the winds. Now, strange and terrifying creatures are sowing discord and chaos throughout the land.
Inspired by the timeless Chinese novel "Journey to the West," Unruly Heroes tells the adventure of four totally opposed, implausible heroes who must collect all the scroll fragments and travel to fantastical worlds to restore balance... or die trying!
Unruly Heroes กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Magic Design Studios
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตามผ่าน QooApp