• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
2.8
รอ5คนให้คะแนน,0 ข้อความ>
เกมอื่นๆของนักพัฒนานี้
Would You Sell Your Soul?: Interactive Story Would You Sell Your Soul?: Interactive Story 3.0
เรื่องย่อ
My Young Boyfriend is an interactive visual novel developed by INTEREST LLC. for mobile.
Your story game, your love story, your own romance.
YOU decide what happens in each story.
Choose your story and let yourself be captivated by our immersive interactive series.

this app will bring an unique and fun twist to choose your own story adventures. you’ll love making choices in this interactive story game!

[Plot Summary]

After a lot of failures in dating… You get tired of dates...and quit...But even though you messed up a lot of them, you always want someone to go out with.
Then suddenly, you met a man who suits your taste very well! But…
It turns out that this man is a high school student!?
What would you do!?


[Game Introduction]

An Interactive Female-oriented Story Game that is filled with lovely stories!
You can enjoy the sweet love stories of an Office woman(You) and the handsome Riku(Boyfriend)!
But the age gap is really large… Can you really take care of that!?[Game Features]

✦ Choose your story and get caught up in our interactive series.
✦ Dress up your avatar by choosing from a wide variety of sexy outfits.
✦ Develop unique relationships with lovable and seductive characters.
✦ Enjoy the dazzling graphics of both the characters and the backgrounds, which look like something out of a TV series.
✦ You can change the clothes of yourself and her boyfriends .... so that you can enjoy it to your liking!
✦ The game is free ... but, if you pay a little, you can watch additional episodes of sweet joy with your lovely young boyfriend!
✦ We offer you a subtitle feature, so you can enjoy it in two languages ​​at the same time! This will help you get used to it and to learn another language!

We are looking for friends to make OTOME games together!
We are recruiting in various positions such as planning, illustration, development, translation, etc. in the scenario.
If you are interested, please feel free to contact us at the email address below.
cs@comino.app
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 2.8
ทั้งหมดมี5 คนให้คะแนน,0 ข้อความ
เกมอื่นๆของนักพัฒนานี้
Would You Sell Your Soul?: Interactive Story Would You Sell Your Soul?: Interactive Story 3.0
My Young Boyfriend: Interactive love story game 我的年下男友 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ INTEREST LLC. ดาวน์โหลด APK
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp