• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
3.8
รอ156คนให้คะแนน,129 ข้อความ>
เรื่องย่อ
Princess Tale is an adventure RPG developed by Gamepub for mobile.
The heroes began to pledge their allegiance to the Demon Queen.
With wonder, they proclaimed:
“She’s prettier than the Goddess who was our comrade in arms 50 years ago!”
Yes. The heroes’ allegiance to the Goddess was because of her beauty.
But now, the Demon Queen, who is more beautiful than her, has arrived.

▣ Features ▣
Character illustrations of cute and beautiful princesses
It’s time for the cuties to take action! Save the world from the Demon Queen’s evil influence with adorable princesses!

□ No more boring collecting games!
Free 2,700 Gems (10 summons) every day for 7 days since your first day of login!
Completely different level of support for newbies!

□ Characters with colorful expressions and full of vitality!
Not only beautiful illustrations, but also SD characters who show various expressions during battle!
Experience the dazzling battle of living and breathing characters!

□ Casual idle system that you can control with only one finger
A mandatory game for stressed modern people - Auto-casting Heroes’ special moves,
obtaining rare items even if you’re not logged in. An idle system that makes you automatically stronger.
You can be a powerful fantasy protagonist with just 10 minutes a day.

□ Level Sharing system that opens a variety of combinations
The best choice for you who want to train all the characters!
You can train all your characters without too many resources and try diverse combinations with the Level Sharing system!

□ Simple but not-so-easy strategic fight
In the battleground where you will fight with a combination of 5 Heroes, you can experience the strategic play that looks simple but presents endless possibilities.
Experience the best strategic play in which you can achieve an electrifying comeback with just a few taps, such as setting formations or combining skills.
Selected Note
1239590

Dev already complete 3rd update for Princess Tale. There's some new things that you can see, such as :
1. Login Screen Change.
2. Summer anniversary skin update.
3. New characters. (Elite : Iliana (darkness), Normal :  Hari (earth), Yumi (water)).
4. New content "Tower of Spirit" update.
5. Character balance adjustment.
6. Chronicle of relationship balance adjustment.

NEW CDKEY : 3RDUPT

963734

Primeros minutos: https://youtu.be/j7Tg6tk631I .

ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 3.8
ทั้งหมดมี156 คนให้คะแนน,129 ข้อความ
Selected Note
1239590

Dev already complete 3rd update for Princess Tale. There's some new things that you can see, such as :
1. Login Screen Change.
2. Summer anniversary skin update.
3. New characters. (Elite : Iliana (darkness), Normal :  Hari (earth), Yumi (water)).
4. New content "Tower of Spirit" update.
5. Character balance adjustment.
6. Chronicle of relationship balance adjustment.

NEW CDKEY : 3RDUPT

963734

Primeros minutos: https://youtu.be/j7Tg6tk631I .

QRCode Princess Tale 公主物語 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Gamepub
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp