• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
4.0
รอ9คนให้คะแนน,3 ข้อความ>
เรื่องย่อ
My Turn: Infinite Magic Duel is a free card duel MOBA developed by Restar Games for mobile. Play with ease, and have an exciting matchup with players worldwide!

"My Turn" is an innovative card duel game, TCG + MOBA?! Unexpected combination! What kind of spark it will burst if we put them together?! During our six-month testing, we continuously improved gameplay and balance of the mechanism and received unanimous praise from hundreds of thousands of players from all over the world.
Finally, we’re ready! My Turn Tavern is opening for everyone now!

Game features:

★ Get started quickly, set your line-up with ease!
No need to remember long description of cards, just choose 4 heroes, equip gear cards with them then you can easily make your exclusive deck! We offer nearly 100 heroes and equipment cards to let you display your fantastic strategies!

★Fast-paced duel, crazy and fun!
As short as 7 minutes of matchup time, a brainpower competition, strategy contest... Let us bring you the most enjoyable card experience!

★Reverse the desperate situation and overturn the table!
In a strategy game, I'm at a disadvantage, what should I do...
Come on! In My Turn tavern, if you use your ingenuity to the fullest, there will be unexpected results! There are numerous heroes to help you reverse the whole situation!

★Strong balance - a fair game!
Say bye-bye to pay-to-win! Our game has a strong balance of its mechanism, which means you just need to use smart strategies and exert endless imagination, you can climb to the top of the ladder! Our Tavern is always welcome you all to come in and have a free drink ~

★Climb to the top of the world and win glory!
Play with worldwide players on the same server! We have a perfect ladder ranking mechanism and irregular competitions, come to drink with the global players in My Turn Tavern!
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.0
ทั้งหมดมี9 คนให้คะแนน,3 ข้อความ
My Turn: Infinite Magic Duel กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Restar Games
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp