• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
4.5
รอ146คนให้คะแนน,104 ข้อความ>
เรื่องย่อ

☞ รุ่นอื่น ๆ: จีนแบบย่อ | จีนดั้งเดิม


Punishing: Gray Raven is an action RPG with 3D graphics developed by HK HERO ENTERTAINMENT CO., LIMITED.

In this game, players are the commander of the team. You are responsible of monitoring the last hope of mankind, the bionic humanoid called "Structure". You will need to fight alongside to defeat the robot army which have been infected by the "Palmis" virus. Use your sense of judgement, flex your fingertips and trigger different skill moves for the gorgeous battles in the end of the world!
Punishing: Gray Raven is a story in the future.
The "Fusion Technology" lead human into a speedy development golden era. However, due to human's ultimate exploration of basic science and the exposion of the taboo, the virus representing punishing, the "Palmis" virus, was exploded.
People are infected by virus and tons of bodies perished. Robots and gadgets are infected and controlled, turning into massacre machines.
After the resistance of less than a decade, there was hardly any trace of mankind culture. Those who survived were in exile to deep space, numerous mechanics replaced human and wander around the Earth.
You will play the role of a "Savior" with the last hope of human civilization, the "Structure", and start your journey back to Earth.
The era of counterattack has begun--
May every son of humankind return to Earth be safe.
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.5
ทั้งหมดมี146 คนให้คะแนน,104 ข้อความ
Punishing: Gray Raven กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ HK HERO ENTERTAINMENT CO., LIMITED ดาวน์โหลด APK
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp