เรื่องย่อ
‘댄싱스타’는 AI 모션캡쳐 기능을 기반으로 한 댄싱게임이다. 기존 리듬게임은 날아오는 리듬에 맞춰 버튼을 누르는 방식인 반면 ‘댄싱스타’는 카메라가 플레이어의 동작을 실시간으로 체크해 저장된 댄스 동작과의 정확도를 측정하는 방식이다.

‘댄싱스타’는 방탄소년단(BTS), 엑소(EXO), 블랙핑크(BlackPink), 트와이스(Twice) 등 K-POP 인기 최신곡 30여곡을 수록할 예정이다. 플레이어는 게임 모드 설정을 통해 혼자 플레이하는 솔로 모드, 전 세계 게임 친구들과 온라인을 통해 플레이하는 멀티 모드를 선택해 게임을 즐길 수 있다.
QRCode 댄싱스타 Dancing Star กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ YJM Games
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตามผ่าน QooApp