เรื่องย่อ
IDLE Death Knight is an idle RPG developed by NEOWIZ for mobile. 

▣ The greatest idle RPG

- No need clickers here! Only non-clickers are welcome~
- The easiest idle RPG game is coming!
Progress infinitely with the system that auto-farms and auto-loots even when the game is turned off! AFK is the best way to play this game!
- Think ‘DK’ when you think of IDLE!
- Taptap! Be ready for an AFK adventure!
- Non-clicker is welcome! Lead your skeleton monsters now!
- Come join in on the fun with Best AFK mobile RPG game ‘IDLE Death Knight!’

▣ The Death Knight’s limitless, quick, and easy progression

- Death Knights are born in dungeon and Born to fight in Dungeon!
- Death Knight can be a hero to all!
- No more resurrections! Just limitless progression ahead!
- Non-Clicker is welcome! No tapping needed. Automatic criticals and powerful strikes! JUST AFK!
- The Death Knight’s progress is infinite! No boring level caps!
Just AFK! Only 60 seconds needed to level up and upgrade artifacts!
- Auto-farm in dungeons for an endless flow of item rewards! The game that keeps on giving!
Are you Ready to fight in dungeon?! Your greatest adventure will begin now!

▣ The chronicles of the Death Knight’s conquest of the monster realm!

- Taptap! Sick and tired of heroes and mercenaries?
Become the greatest Death Knight of the evil realm. The greatest adventure awaits!
- Limitless content such as the non-secret Cow Level and so much more
- No paying to win! The idle RPG with tons of rewards and events
- A Collection RPG with over 1,000 dungeons to explore with no limits on farming
- Various skills, quests, and artifacts for your Death Knight’s limitless growth
- Monsters are waiting for Death Knight Heroes. It' your chance to defeat them all!

▣ The Collection RPG with infinite farming to whet your appetite for collecting

- Become a knight with full of adventure! Become the grim reaper!
Customize your Death Knight with tons of costumes to choose from!
Every Death Knight is unique! Create your own build!
- The Collection RPG with hundreds of pieces of equipment, artifacts, and skills to choose from!
- Over 30 types of weapons with buffs just for owning them!
- Better than warriors and knights! The swag of the skeletal warrior, Death Knight!
- Taptap! Attention Please, let’s start and make a journey with full of adventure


▣ Regarding App Permission ▣
The permission below will be requested for the following reason.

- SD Read/Write (READ_EXTERNAL_STORAGE, WRITE_EXTERNAL_STORAGE)
- Mandatory Permission
This permission is needed to save and load game data from your external storage.
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 2.9
ทั้งหมดมี21 คนให้คะแนน,19 ข้อความ
QRCode IDLE Death Knight 死亡騎士 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ NEOWIZ
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp