• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
3.0
รอ1คนให้คะแนน,2 ข้อความ>
เรื่องย่อ
수백가지의 다양한 아이템! 다양한 의상 코디! ??
내 캐릭터의 헤어를 선택하고 의상을 꾸미세요!

나와 맞는 피부와 헤어색 직접 변경 가능
다양한 피부와 헤어색을 제공하고, 나와 맞는 색깔을 찾아서 직접 적용할 수 있어요

손쉽게 SNS에 올릴 진정한 자캐를 만드세요!
캐릭터의 배경이 제거된 .png 이미지 저장 기능을 통해 YOUTUBE, Snapchat, Instagram에서 손쉽게 부캐를 만들어 뽐내세요

여러 캐릭터 올리기 & 크기 조절 & 위치 조절 & 순서 변경 기능제공!
여러 치비 프렌즈들을 배치하여 수 많은 상황극을 연출해보세요!

내가 만든 소중한 치비 프렌즈! 코디 슬롯에 저장!
99개의 저장 슬롯에 내가 꾸민 치비 프렌즈의 코디를 저장 해보세요!

멋지고 귀여운 동물 친구들!
내 캐릭터 꾸미기뿐만 아니라 멋지고 귀여운 펫 친구들도 같이 배치해 보세요!

다양한 의상과 헤어로 나만의 치비 프렌즈를 만들어 뽐내보세요!
치비 프렌즈를 통해 만든 캐릭터의 사진과 비디오를
Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat 및 기타 SNS의 게시물과 스토리로 공유하고 더 많은 좋아요를 얻어 Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat의 팔로워를 늘리세요.

※ 본 게임은 데이터가 기기에 저장됩니다. 게임 삭제 시 저장된 데이터도 같이 삭제됩니다.
※ 설치가 되지 않는 경우 다음을 체크해 주세요.
기기 셋팅 → 애플리케이션 → 구글 플레이 스토어 → 데이터 및 캐시 삭제
----
개발자 연락처 :
625, 245, Geumnam-ro, Dong-gu, Gwangju, Republic of Korea
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 3.0
ทั้งหมดมี1 คนให้คะแนน,2 ข้อความ
Chibi Friends : Anime Character Maker 小小朋友 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ OnDot ดาวน์โหลด APK
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp