เรื่องย่อ
Having started this game,
you accidentally connected with the android “Rona” who is seeking help in the Universe.
Controlling Rona who is unable to move on her own, you helped her in fighting against
the rebellions of man-made robots in the space laboratory “Life Stream”
With the use of various weapons and core abilities in defeating huge enemies,
You are getting closer to the truth behind the rebellion.
You are the only one who can help her.
――Are you ready?
QRCode METALLIC CHILD METALLIC CHILD กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ GCREST, Inc.
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตามผ่าน QooApp