เรื่องย่อ
Gang Beasts is a silly multiplayer party game published by Double Fine™ and made by Boneloaf, with surly gelatinous characters, brutal slapstick fight sequences, and absurd hazardous environments, set in the mean streets of Beef City.
【Click here to Steam version:link
Customise your character and fight local and online enemies in the melee game mode or fight with friends against the gangs of Beef City in the gang game mode.
It is a small independent game studio making a series of experimental multiplayer party games.
QRCode Gang Beasts Gang Beasts กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Boneloaf
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตามผ่าน QooApp