• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
2.1
รอ15คนให้คะแนน,1 ข้อความ>
เรื่องย่อ
슈팅의전설! 배틀로얄로 돌아왔다! 🚀

★사전예약신청하기
https://fortressbattle.panggame.com

★공식카페
https://cafe.naver.com/fortressbattle

★공식페이스북
https://www.facebook.com/fortressbattle


최후의 생존자가 되어라! 전장의 포탄 발사!!
익사이팅 한 포트리스 배틀로얄 사전등록 진행 중!

🚀1. 쉽지만 짜릿하게! 손 끝에 느껴지는 포탄 한방의 전율
탱크를 조종하고 각도를 재고 포탄 발사까지 손가락 하나면 충분하다!
남녀노소 누구나 쉽게 재미있게 즐길 수 있는 포트리스 배틀로얄

🚀2. 전장을 조여오는 배틀로얄 시스템
수송선에서 떨어지며 전략적인 위치를 선점
실시간 적의 포격에 대응하고 좁혀지는 자기장을 피해
최후의 생존자가 되어보세요!

🚀3. 지루할 틈이 없는 흥미진진한 게임모드
그 누구도 믿을 수 없다! 혼자 살아남아라 개인 서바이벌
팀원과 협력해서 살아남아라 팀 서바이벌
포트리스의 짜릿함과 감동을 그대로 선사해줄 시그니처 모드
4 대 4 난타전! 리얼대난투
다양한 모드를 통해 쉴 새 없는 재미를 경험하세요

🚀4. 다양하게 활용 가능한 전략 요소
바람의 방향과 세기부터 모든 지형을 파괴하는 핵폭탄 투하
어디로 날아갈지 모르는 회오리 기둥! 포탄을 더욱 강력하게 불기둥!
몸을 숨기는 부쉬까지 어디서 어떠한 일이 발생할지 모르니
한 순간도 방심하지 마세요
----
개발자 연락처 :
통신판매업 번호: 제2014-서울강남-01064호
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 2.1
ทั้งหมดมี15 คนให้คะแนน,1 ข้อความ
포트리스 배틀로얄 瘋狂坦克大逃殺 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ PangSky ดาวน์โหลด APK
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp