• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
0.0
ยังไม่มีผู้เล่นให้คะแนน
เกมอื่นๆของนักพัฒนานี้
OVERDOX OVERDOX 4.0 Play Together Play Together 4.3
เรื่องย่อ
Get ready for the most Extreme Golf you've ever seen!
You've never played golf like this before, with 4 players or more!
Strategize on the go for the lowest score!

▶ Major Game Features

- Multiplayer Fun
: 4-player or 8-player? The most extreme ultimate realtime free-for-all golf ever
: Classic Mode - play 3 rounds in 4-player mode. Golfer with the lowest score wins
: Rush Mode - double-down on the fun with 8-player rush!
: Get the party started! Gather your friends and play a round of Friendly Match!
: Not a noob anymore? Participate in week-long Tournaments against golfers around the world

- Deceptively Simple Controls
: Taking a shot is very easy, but precise ball control can be tricky!
: Simply pull the ball back and let go to take your shot
: Pull back harder to drive the ball further, but beware! The shot arrow ticks faster!
: Let go when the shot arrow falls in the center to take your perfect shot!

- Become a Pro in Weekly Leagues
: Earn game gold from your tour winnings
: See how well you're doing against other golfers in the weekly league based on your winnings
: Top golfers will advance to a higher league for better perks and awesome rewards!

- Gear-up with Custom Balls and Clubs
: Drive the ball further and increase control with custom balls and upgradable clubs
: Collect a wide variety of fun and wacky clubs!
: Acquire cards to to upgrade your clubs to make them stronger
: Custom balls allow you to control spin, resistance to wind and other perks!
: Customize your gear set-up according to your strategy based on each golf course

- Tour the World with Extreme Golf!
: Beautiful coral reefs, groves of cherry blossoms, and serene beach resorts
: Play golf all over the world on a variety of beautifully deisgned courses
: Open new tours by collecting trophies from winning
: The higher the tour, the better your winnings will be!

[Please Note]
* Although Extreme Golf is free, the game contains optional in-app purchases that may incur additional charges. Please note that refund of in-app purchases may be restricted depending on circumstance.
* For our usage policy (inlucding policy on refunds & termination of service), please read the Terms of Service listed in the game.

※ Use of illegal programs, modified apps, and other unauthorized methods to access the game may result in service restrictions, removal of game accounts and data, claims for compensation of damages, and other remedies deemed necessary under the Terms of Service.

[ Official Community ]
- Facebook: https://www.facebook.com/ExtremeGolfOfficial/

* For game-related queries, please contact us at support@extremegolf.zendesk.com

▶About App Access Permissions
In order to provide you with game services listed below, the app will ask you for permission to grant access as follows.

[Required Permissions]
Access to Files/Media/Photos: This allows the game to save data on your device, and to store any gameplay footage or screenshots you take within the game.

[How to Revoke Permissions]
▶ Android 6.0 and above: Device Settings > Apps > select app > App Permissions > grant or revoke permission
▶ Below Android 6.0: Upgrade your OS version to revoke the access permissions as above, or delete the app

※ You can revoke your permission for the app to access game files from your device by following the instructions above.
※ If you are using a device which runs below Android 6.0, you will not be able to set permissions manually, so we recommend that you upgrade your OS to Android 6.0 or higher.

[Caution]
Revoking the required access permissions may prevent you from accessing the game and/or cause termination of game resources that are running on your device.
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 0.0
ยังไม่มีผู้เล่นให้คะแนน
เกมอื่นๆของนักพัฒนานี้
OVERDOX OVERDOX 4.0 Play Together Play Together 4.3
Extreme Golf - 4 Player Battle 極限高爾夫 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Haegin Co., Ltd. ดาวน์โหลด APK
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp