หน้าแรก > คลังเกม > 메이데이 메모리
เรื่องย่อ
[스토리]
때는 2099년, 사람들의 기억을 사고, 팔 수 있는 시대.
바람 잘 날 없는 탐정 사무소 [철야] 에 “큰 건”이 들어온다!
[철야] 의 막내, 기억을 잃어버린 사설탐정 ”델”이 되어 의뢰를 성공시켜 보세요!

독설가 여주인공 “델,”
나사 빠진 대스타 “아인,”
막 나가는 직장동료 “시드,”
수전노 프리랜서 “한솔,”
바보 소장 “제프,”
그리고 귀차니스트 토끼 로봇 “모드”까지!

어딘가 이상하고, 약간은 모자라지만
묘하게 사랑스러운 주역 6인방의 우주 대폭발 케미스트리!

우리들의 소중한 기억을 채워 줄 당신에게,
메이데이, 메이데이[게임 소개]

'위험한 그놈들'을 제작한 루시드림의 여섯 번째 신작! 메이데이 메모리!
여성향 게임 스토리에 대한 남다른 고민과 지향점이 담겨 있는 신작입니다.
다른 여성향 비주얼 노벨과는 차별화된 루시드림만의 특별한 스토리를 감상해보세요!

기억상실, 추리, 코믹, 추리, 사이버펑크, 기억상실증, 세기말, 총격전, 힐링까지
당신의 워너비를 모두 담은 방대한 이야기![시스템 소개]

:: 로맨스뿐인 로맨스는 가라! 코미디, 서스펜스, 액션 뭘 원하나요?
여성향 비주얼 노벨, 그 이상의 게임!

:: 들러리는 없다! 당신이 선택하는 캐릭터가 진짜 남주인공!
감동적인 캐릭터 스토리와 아름다운 엔딩 일러스트가 당신을 기다려요!

:: 개별 임무를 수행하여 재료를 모아 보세요.
모드에게 부탁하면... 공략 캐릭터에게 줄 선물을 만들어준다는데?!

:: 공략 캐릭터에게 선물을 해보세요! 메이비... 그의 색다른 모습을 볼 수 있을지도…???

:: 에너지로 전부 다 할 수 있어요!
당신은 캐릭터의 메이드가 아니에요, 거추장스러운 옷은 필요 없어요!
이제 에너지 한 가지만으로 엔딩까지 쭉~ 스토리를 즐기며 플레이할 수 있어요!

:: 이야기를 읽어갈수록 차곡차곡 저장되는 메모리와 다이어리!!■ 스마트폰 앱 접근권한 안내
앱 이용 시 아래와 같은 서비스를 제공하기 위해 접근 권한을 요청하고 있습니다.

[선택적 접근권한]
- 저장공간(사진, 미디어, 파일) : 갤러리에 일러스트 저장

[접근권한 철회 방법]
설정 > 개인정보보호 > 해당 접근권한 선택 > 접근권한 동의 또는 철회 선택
----
개발자 연락처 :
02-2083-8352
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.6
ทั้งหมดมี84 คนให้คะแนน,79 ข้อความ
QRCode Mayday Memory 呼救記憶 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ StoryTaco.inc
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp