เรื่องย่อ
Overleague is a racing game developed by Imba for mobile.
The ultimate combat racing game is here!
Overleague is a one of the best racing games packed with guns, action, shooting and explosions. Challenge yourself in this fast-paced multiplayer driving games. Prove your place in the league of professional car shooting experts.

Loads of cars
Pick your favorite car from a garage of 10+ different metal machines with unique look and awesome stat. We have trucks, sport cars, buggy, SUVs, muscle cars, you name it. So, hop in your roadster, loads up your gun and ready for a wild race filled with shooting, rockets, and explosion.

Tons of Guns
How would you like to eliminate the enemies? Because we have guns, lots of guns. From a good ol' machine gun to a powerful Shotgun, and not to mention the super hot Flamethrower, it's your choice. Car racing games have never been that fun.

Lots of Items
A variety of items, ready to use on your race to victory to dispose those pesky opponents. Missiles, Bombs, Shield, EMP, rocket and more. Turn the road into a pure mayhem

Customize it
Kill enemies with style. Choose from a wide variety of decals, wheels, Nitro flames, drift trail and car paint. Mix and match till you please. Make yours unique among many cars. Burn the race with exotic nitro flames.

Beautiful Graphics
The cars look so polished that you may want to touch them. The race, drift and shooting are so intense that it hurts. Graphics of cars, rocket, mortar and other arsenals are fully optimized for best performance.

Amazing Tracks
The tracks play an important role in racing games. Besides shooting, what makes your heart beat so fast is the drift of racing cars pass curves. From desert, to city, there are many maps for you.

Tight Controls
Responsive and tight controls are crucial in racing games. Enjoy every smooth drift, sprint, manuerve as you battle your way in this game. Happy driving!
Tons of fighters and racers are ready to join the intense battle racing games. Pick car, load some guns, and conquer your rival

All the Fun
With all the listed goodies, it's hard to resist. So, what are you waiting for? Jump in, fasten your seat bell, make drift, load guns, and rock this world!

Discuss at: https://discord.gg/Yk82jTd

More information at: https://www.facebook.com/overleague
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 2.7
ทั้งหมดมี2 คนให้คะแนน,1 ข้อความ
QRCode Overleague - Kart Combat Racing Game 2020 超級聯賽 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Imba
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp