เรื่องย่อ
"Life Gallery is a puzzle game with a unique, illustration-style art design that leads the players into a world of profound horror.

Produced by 751 Games, Life Gallery is constructed from a series of illustrations. As players go through each illustration, they will solve puzzles, unravel mysteries, and explore the dark and chilling story at the heart of the game.

● ● Game Features ● ●

The Twins, the Parents, and the Fish-Head Cult

A boy with one eye, and a boy with one arm. A broken household. An evil cult with a mysterious faith. A series of horrifying tragedies. How do these things connect?

A Fresh Visual Experience with a Unique Art Style

Life Gallery utilizes a pen-and-ink drawing style and contains more than 50 illustrations, each one immersing the player in the frightening and uncanny world of the story.

Easy to Control, Tricky to Solve

Each puzzle in Life Gallery is hidden inside an illustration. The key to solving them lies in manipulating the objects within the illustrations to progress the plot and reveal the truth about the characters--relying not just on the player’s intelligence, but on their imagination and sensitivity to the illustrations and the story.

Classical Artworks Turned into Nightmares

Classical paintings such as the Mona Lisa and Dance form the basis for multiple levels within the game, turning classical works of art into surreal and nightmarish scenarios with which the player can interact."
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.5
ทั้งหมดมี38 คนให้คะแนน,30 ข้อความ
QRCode 人生畫廊 人生畫廊 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ 751Games Co., Ltd.
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp