เรื่องย่อ
NIOH2 is an RPG game developed by Koei Tecmo Games. Player need to defy their own mortality in this savage action RPG.
Click here to purchase/download the game
Survive a brutal blend of Japanese myth, legend and history
Master the lethal arts of the samurai as a mysterious half-human, half-supernatural Yokai warrior, in this challenging action RPG sequel.
Explore violent Sengoku-era Japan and the deadly Dark Realm, both plagued with grotesque, merciless demons.
Unsheathe your deadly weapons and cut down all enemies in your path using a revamped combat system and the ability to transform into a full Yokai to unleash devastating paranormal powers.
Sharpen your skills
Prepare for the fight of your life with revamped mechanics that build on the fan-favorite elements of Nioh, requiring your full concentration and skill. 
Choose your method of combat
Follow the way of the samurai with traditional weapons including swords and hatchets, or fill your Amrita gauge to wield mighty Yokai abilities and destroy monstrous foes via a variety of mighty attacks. 
Improve your weapons with the Yokai Shift
Filling your Amrita gauge doesn’t just give you access to a powerful Yokai form, but also allows you to increase the stats of various weapons and add extra buffs, such as staggering foes and grappling downed enemies. 
Help – and get help – from other players
Call upon the spectres left behind by other Nioh 2 players to aid you in combat. Their spirits will assist you until the end of the current level… or until they’re defeated.
QRCode 仁王2 仁王2 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ KOEI TECMO Games
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตามผ่าน QooApp