• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
3.4
รอ26คนให้คะแนน,12 ข้อความ>
เรื่องย่อ
Idle Life Sim is an idle simulation game developed by Codigames for mobile.

Take control of your new life!

Idle Life will let you explore different lifestyles!

Create your avatars and manage their important decisions to make them succeed in this fantastic world. Choose a professional career, buy a house, go shopping and decorate your room like you always wanted. Place all the objects however you like and change the arrangement as many times as you need to be comfortable. Customize your house and your appearance, learn how to live on your own and train your professional skills to increase your salary. Make your earnings grow and move to a bigger house when you are ready. Get some extra jobs to earn more money and talk to your grandma for some help if the going gets tough…

CREATE YOUR AVATARS

Explore all the combinations to customize your avatars and choose their appearance, face features, hairstyle, and outfits. Try them on different clothes and add them to your wardrobe, so they could dress accordingly for the occasion. Change their hair color if you want to catch the attention at the office!

CUSTOMIZE YOUR HOUSE

Start in a little loft and become the owner of a big mansion thanks to your management. Go to the decoration store and buy furniture and ornaments. You could start with a bed, a TV, carpets or stylish poufs. You may need a wall clock or a new sofa. Don’t forget about some pictures and paintings, as well as a fully equipped kitchen. Build a cozy apartment!
Move to a better house when you can afford it, and upgrade your objects as well.

CHOOSE YOUR CAREER

Be an artist, a sportsperson, a tech, a cook... There are many options to choose your new lifestyle! Start with a normal job and improve your professional skills to be a leading figure in your field. Accept job promotions and move up in your company. Work hard and get a pay raise. Earn prestige points to have better skills and a better wage. Accept other jobs to get extra money, and buy the house of your dreams or a classy suit for your new workplace.

TAKE IMPORTANT DECISIONS

Take control of your avatars’ lifestyles and make them succeed in their fields. Enjoy watching them spending their days at home and using the different objects purchased in the store. See them interact with their reality. Each character could have different progression thanks to your choices!

If you like management and idle games, you will enjoy Idle Life! A casual easy-to-play game where strategic decisions have to be taken to develop your avatars with profitable results. Improve your lifestyle starting from a small and modest place and unlock visible progress in your professional and personal achievements. Transform your modest life taking advantage of life opportunities being forward-looking!
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 3.4
ทั้งหมดมี26 คนให้คะแนน,12 ข้อความ
Idle Life Sim - Simulator Game 模擬生活 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Codigames
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp