• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
4.4
รอ2คนให้คะแนน,0 ข้อความ>
เกมอื่นๆของนักพัฒนานี้
DomiNations | อังกฤษ DomiNations 4.5
เรื่องย่อ
Arcane Showdown takes you to an epic battle of magical might!

Use real time strategy to deploy and command a powerful army across a large battle arena. Level up your troops, build your deck and defend your base on the battlefield as you summon creatures and unleash spells to conquer your foes. War strategy will determine if you can outwit, outmaneuver, and overpower your opponent with your skills.

Fantasy game creatures and powerful spells are ready to be unlocked. Level up their powers and create the ultimate battle deck to wreak havoc on the battlefield. Power up your deck with new spells and monsters to wreak havoc on your foes as you put your strategy and resource management to the test in real time.

Fight epic battles in the battle arena alongside or against your friends and guildmates.

Download Arcane Showdown and prove your right to ascend to the top of the Citadel!

ARCANE SHOWDOWN FEATURES

Real-Time Strategy Game
- Turn based games with epic strategy: enchant mana veins for faster resources, statues for increased health and defenses, and beacons to claim more territory.
- Use war game strategy, be vigilant and adapt to your enemy’s attacks.
- Epic battles await - get ready to unleash terrifying powers onto the battlefield!

Fantasy Battle Simulator
- Epic games with creatures, base building, magic and strategy.
- Build your deck and battle with magical powers and creatures.
- Battlefields with fog of war and sneak attacks.

Deck Building Battle Game
- Summon creatures and cast spells from cards you collect.
- Build a deck and battle in epic fantasy matches.

Power Up and Collect Troops
- Level up your troops - Behemoths, Firedrakes, Heckhounds, Spider Queens, and more are yours to command.
- Collect and upgrade a variety of creatures and spells to create your strategy deck of destruction!

Battle Arena
- War game with your guild in campaigns of magical conquest.
- Battle games with PvP matches.
- Battle alongside friends in 2v2 battles.

The Citadel awaits in Arcane Showdown!

Terms of Services - https://bighugegames.com/terms-of-use/
Private Policy - https://bighugegames.com/privacy-policy/
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.4
ทั้งหมดมี2 คนให้คะแนน,0 ข้อความ
เกมอื่นๆของนักพัฒนานี้
DomiNations | อังกฤษ DomiNations 4.5
Arcane Showdown - Battle Arena 奧術對決 - 競技場 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Big Huge Games, Inc.
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp