หน้าแรก > คลังเกม > Great home cooking of the hag
  • ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
3.0
รอ1คนให้คะแนน,1 ข้อความ>
เรื่องย่อ
Action development game.

A long-awaited first child was born between a million years old old man and hag!

However, the world was dominated by aliens and it has degenerated to rough design due to lack of nutrition.


In order to revive my child hag a cooking
"hag's full course baby food version"
There is no choice but to complete.

The ingredients are rare parts of the meat of aliens. The Battle of hag a begins now.


■ The action that is refreshing just to tap it
By finger one operation of the monster
It is gone on the rampage by a large crowd partner.

■ hag become gigantic, transform into a big baby
The first Hag in the series giant. Overruling aliens and huge boss
You can enjoy a battle of grabbing. Let 's decide Favorite hold.

■ Abundant mini-game
Gold necessary all the time
It is equipped with the mini-game which can make money in を Highway.
Even as for the busy businessman
The illegally parked function of the relief is equipped, too.

■ First in the series, baby appears
A baby that is too weak to degenerate to a rough design.
However, it will evolve steadily with Hag's cooking. Let's enjoy our child's growth.

■ Collect treasure!
By menu completion treasure
Of a meeting, an old man and the hag
I can enjoy reaction.

■ Series for the first time multi-ending
In the choice of the event ending
Change. Let's confirm all ending.
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 3.0
ทั้งหมดมี1 คนให้คะแนน,1 ข้อความ
QRCode 真・ババア無双 真・老太婆無雙 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ yamabus
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp