หน้าแรก > คลังเกม > Home cooking of the hag
เรื่องย่อ

"เกมนี้ได้ปิดให้บริการแล้ว"

 

An action upbringing game.
Hag seems to be killed in life.
Home cooking of the hag forms "a full-course meal of the hag" and
Let's feed old man it.
The ingredients are rare parts of the meat of monsters.
A fight of the hag begins now.

■ The action that is refreshing just to tap it
By finger one operation of the monster
It is gone on the rampage by a large crowd partner.
Give off; a grandmother laser!

■ Abundant mini-game
Gold necessary all the time
It is equipped with the mini-game which can make money in を Highway.
Even as for the busy businessman
The illegally parked function of the relief is equipped, too.

■ Old man appearance
In a design rough after growing weak
The old man who has degenerated.
But is home cooking of the hag; more
I evolve. So that the grandmother pours it, too
Do you become younger? Does a handsome man beautiful woman couple become?

■ Collect treasure!
By menu completion treasure
Of a meeting, an old man and the hag
I can enjoy reaction.

■ Series for the first time multi-ending
In the choice of the event ending
Change. Let's confirm all ending.
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 5.0
ทั้งหมดมี1 คนให้คะแนน,1 ข้อความ
QRCode ババア無双 老太婆無雙 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ yamabus
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp