หน้าแรก > คลังเกม > デジタルフィギュアHoloModels(ホロモデル)
  • ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
5.0
รอ3คนให้คะแนน,1 ข้อความ>
เรื่องย่อ
3DCGで描かれたアニメのデジタルフィギュアを飾れるARCoreに対応したスマホ専用のアプリです。
自由にポーズをとったりサイズを変更したり、ARならではの楽しみ方が満載!


***8種類のスプレーで操作しよう***
(1)リサイズスプレー(紫)
1/1、1/4、1/7、1/12、1/60、1/144の大きさに変更できます。
(2)ポーズスプレー(赤)
関節を動かして好きなポーズにすることができます。
(3)フェイシャルスプレー(ピンク)
表示された左右の数値をタップして表情を調節できます。
(4)変身スプレー(オレンジ)
デジタルフィギュアの姿を変化させることができます。
※変身スプレーは一部のデジタルフィギュアのみ対応します。
(5)ボイススプレー(水色)
別売りのボイスを購入すると対応するフィギュアがセリフを喋ります。
(6)セーブスプレー(青)
作ったポーズを保存できます。
(7)ロードスプレー(黃)
保存したポーズを読み込みます。
(8)プリセットポーズ(緑)
即座に初期設定ポーズをとらせることができます。


***HoloModels(ホロモデル)の遊び方***
①キャリブレーション(カメラ調整)で床と壁を認識させ、デジタルフィギュアラックを表示させます。
ラックには、自分が持っているデジタルフィギュアのパッケージと、スプレーが置かれています。
②パッケージをタップするとデジタルフィギュアを取り出して、好きな場所に飾ることができます。
③ラックに置いてあるスプレーをかけることで、様々な操作が行なえるようになります。
※デジタルフィギュアによって対応するスプレーが異なります。

*** 3種類のアイテムでもっと楽しむ ***
各デジタルフィギュアにはより楽しむための付属品として、「もちもの」「おきもの」「シール」が本体のフィギュアとセットになっています。
【もちもの】デジタルフィギュアの手に持たせることができます。
【おきもの】デジタルフィギュアと同様に、好きな場所に設置できます。
【シール】空間に貼ることができるシールです。

***  操作のポイント  ***
・デジタルフィギュアは木目など柄のはっきりとした床や壁がある環境ほど安定して表示されます。プレイ中はアウトカメラを隠さないようにしてください。
・選択できる対象(デジタルフィギュア、スプレーなど)に画面中心の + を合わせると + が◯で囲まれた表示に切り替わります。
・+ が◯で囲まれた表示の状態で画面を長押しタップすると「手に持つ操作」が行なえます。
・スプレーを手に持った状態で、すばやくもう一度タップするとスプレーが吹きかけられ、それぞれの操作が行えるようになります。
・デジタルフィギュアの頭上のDONE(完了)アイコンを選択するとそのスプレーでの調整を完了できます。

- 動作環境
ARCoreに対応した機種に限定されます。Android7.0以上が必要です。

- 不具合報告・お問い合わせ -
公式サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。
https://gugenka.jp/inquiry/

発売元 ©Gugenka® from CS-REPORTERS.INC

©HoloModels™/©Gugenka® from CS-REPORTERS.INC
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 5.0
ทั้งหมดมี3 คนให้คะแนน,1 ข้อความ
QRCode AR Figure HoloModels™ AR Figure HoloModels™ กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ cs-reporters, Inc.
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp