• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
3.9
รอ3คนให้คะแนน,1 ข้อความ>
เรื่องย่อ
Discover your true love in this unique Romance Otome Game from Genius Inc!

☆Synopsis☆

You’re an officer on the police force who’s been assigned to investigate a series of murders involving women having all of their life sucked out of them. It’s almost as if they were victims of an incubus’ powers. You’re puzzled by these murders, but your partner George seems to know something about what’s going on…

On your way home from your first day on the case, you pass a strange man and suddenly you feel a slight pain on your neck. You don’t think of it much, but the next night, you’re suddenly attacked by a man with strange powers! He seems to just absorb your life force, but just as you think you’re a goner an amazingly powerful and handsome man is able to save you!

It turns out that this man named Peter is an incubus from a world parallel to our own and that the murderer is also one of his own kind. But Peter, along with his partner Harry are on the side of justice and are here to prevent this mad man from creating havoc in our world.

You and your partner George form an uneasy alliance with these two otherworldly officers to apprehend the criminal… But what happens when emotions start to develop between you and your coinvestigators…?

☆Characters☆

Harry - The Tortured Incubi

Harry is a constable from the world where incubi live and has come to our world to arrest a powerful criminal that’s on the loose. He’s generally reserved and mature, but deep down is a tortured soul that struggles with his identity as a “monster.” It seems that some kind of event in the past has left his heart deeply scarred, but will you be the one to help him overcome it?

Peter - The Confident Incubi

Peter is another constable that works alongside Harry and is never afraid to be proud of his achievements… Or his good looks. He has vowed to protect humans from rogue incubi, but he has a tendency to see humans as weaker than his own kind. Because of this, he can be a little condescending at times, but could there be a heart of gold hidden beneath all that?

George - The Trustworthy Cop

George is your partner on this investigation, and as a fellow cop, he’s someone you feel like you can really trust. He lost one of his partners in an investigation involving an incubus in the past and that fuels his determination to solve this new string of murders. As your partner, he feels responsible for your safety, but is that really all he feels towards you?
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 3.9
ทั้งหมดมี3 คนให้คะแนน,1 ข้อความ
Kiss of Darkness:Romance you choose 黑暗之吻 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Genius Inc
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp