หน้าแรก > คลังเกม > 라바 틀린그림찾기
เรื่องย่อ
라바 캐릭터들이 모두 등장해요~~
집중하면 틀린 그림을 모두 찾을수 있어요!!

▶라바 키즈 유튜브 보기
https://www.youtube.com/c/LarvaKIDSTUBA

▶ 라바 영상이 보고싶다면?
https://www.youtube.com/user/Larva2011ani/featured

▶ 게임특징
- 총 125개의 틀린그림을 찾아보세요.
- 힌트가 모자라면 동영상 광고를 한번 보고 힌트를 획득해 보세요.
- 시간 제한이 없으니 천천히 집중해서 찾아보아요.

▶주의사항
• 이 게임은 부분 유료 아이템 구매가 가능합니다. 부분 유료 아이템 구매 시 추가 비용이 발생할 수 있으며, 아이템 종류에 따라 청약철회가 제한될 수도 있습니다.

▶접근 권한 별 안내
게임 이용 시 아래와 같은 서비스를 제공하기 위해 접근 권한을 요청하고 있습니다.

[필수적 접근 권한]
-없음

[선택적 접근 권한]
-기타 : 진동 사용, 네트워크 및 WIFI 연결 상태 확인이 가능합니다.

* 단말기의 접근 권한을 철회하는 기능을 통한 불필요한 권한 및 기능
액세스를 거부 할 수 있습니다.
* 6.0 미만의 Android OS를 사용하는 경우 개별적으로 액세스 권한을 부여 할 수 있습니다
당신은 할 수 없습니다. 이 경우 운영 체제를 6.0 이상으로 업그레이드 할 수 있는지 확인하십시오.
권한을 허용하려면 업그레이드 후 앱을 다시 설치해야 합니다.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
홈페이지 :
https://play.google.com/store/apps/dev?id=4796904331176749779

페이스 북 :
https://www.facebook.com/LARVA.AND.FRIENDS

YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCW9ijWcCgAVYNbm4elDJ-hg?view_as=subscriber

서울특별시 종로구 경희궁1길1,
주식회사 투바앤(신문로2가)
통신판매업번호:제 2018-서울종로-1317호
통신판매업기관:종로구청
----
개발자 연락처 :
+8225122550
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 3.2
ทั้งหมดมี1 คนให้คะแนน,0 ข้อความ
QRCode LARVA Find Differences 逗逗蟲找不同 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ tubaN
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp