หน้าแรก > คลังเกม > INFINITE BLOCK: Difficult run games
เรื่องย่อ
[GREETING]
Hello.
I'm SUPERGY, an indie game developer for two.
Finally, the second game will be released.
Block obstacles and terrain are created indefinitely.
A long-term survival game in which a user identifies and avoids the blocks that are created.
If you enjoy a game that grows as a challenging running game and keeps the record, you can have fun.

★I hope you'll have a good day and try Infinite Block Play!!★


[GAME FEATURES]
The roads and obstacles in blocks are created indefinitely.
The user only needs to identify, avoid and survive blocks created indefinitely.
If you survive for a long time, you will receive a big reward.

★The record is reflected in the global ranking and the high record is an honor !!!!★

★Try to challenge the No. 1 in the world rankings with the skills of a growing user!★


[CHARACTER]
There are various types of animal characters such as dinosaurs, cats, bears, and rabbits, which are used as a life in the game. There's no other skill than life, and you can start with up to three animals in the game.

★Collect various animals and complete the collection!★


[VARIOUS GAME MODES]
We are preparing an arcade mode to stimulate the emotion of retro. If you like the sensibility of the old arcade game, this mode is fun to play.

★Please wait a bit ~ !!★


[EVOLVING INFINITE BLOCK]
You can look forward to the various modes, characters, and items that will be added in the future.

I will try my best!!

Download it now!!
Enjoy your play!!
Remember to rate the game as well!!
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 0.0
ยังไม่มีผู้เล่นให้คะแนน
QRCode INFINITE BLOCK: Difficult run games 無盡方塊 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ SuperGY Inc.
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp