• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
5.0
รอ1คนให้คะแนน,2 ข้อความ>
เกมอื่นๆของนักพัฒนานี้
얄스모험단 얄스모험단 0.0 Monster Diary | เกาหลี 봉인의서 5.0
เรื่องย่อ
공식카페: http://bit.ly/2slight
------------------------------------------------------------
내 손안의 또 다른 세계!
방치형 카드수집RPG!

- 특별한 재미와 편리함은 기본!
- 하루 30분이면 일일 퀘스트 클리어, 잠만 자고 일어나도 보상 듬뿍!

- 백여종 미려한 개성 넘치는 영웅 카드!
- 눈과 귀가 호강하는 일러스트와 성우 작업!

- 전략적 전투, 두뇌의 싸움!
- 지략이 필요한 카드 조합, 두뇌의 싸움이 시작된다.

- 강화,진급, 합성, 천부각성, 끝 없는 변신!
- 독특한 영웅 수집과 다양한 진법, 신기 시스템...

노가다는 끝, 차세대 방치형 카드 수집 RPG의 세계로 어서 오세요!
-------------------------------------------------------

▣ 스마트폰 앱 접근권한 안내 ▣
원활한 게임환경을 제공하기 위해 아래 단말기 권한의 접근을 허용해 주시기 바랍니다.

[필수적 접근권한]
사진/미디어/파일 저장 : 게임 설치 파일, 업데이트 파일 저장을 위한 권한
마이크 사용 허용 : 게임 내 음성 채팅을 기능 사용을 위한 권한

[접근권한 철회 방법]
▶ 안드로이드 6.0 이상: 설정 > 앱 > 권한 항목 선택 > 권한 목록 > 접근권한 동의 또는 철회 선택
▶ 안드로이드 6.0 미만: 운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회하거나, 앱을 삭제
※ 앱이 개별 동의 기능을 제공하지 않을 수 있으며 위의 방법으로 접근 권한을 철회할 수 있습니다.

[사용 권한 설명]
READ_PHONE_STATE
게임 실행 시 디바이스 정보에 따라 유저에게 이벤트 보상을 지급하는데 사용합니다.

WRITE_EXTERNAL_STORAGE
READ_EXTERNAL_STORAGE
게임 실행 시 빠른 로그인을 위해 계정을 저장하는데 사용합니다.

RECORD_AUDIO
게임 내 음성 채팅을 사용하여 본인의 음성으로 채팅 할 수 있습니다.
----
개발자 연락처 :
서울 금천구 가산디지털1로 181, 2005
Eyougame Inc.
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 5.0
ทั้งหมดมี1 คนให้คะแนน,2 ข้อความ
เกมอื่นๆของนักพัฒนานี้
얄스모험단 얄스모험단 0 Monster Diary | เกาหลี 봉인의서 5.0
샤이닝라이트 諸神學院Smash | 韓版 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Eyougame Inc. ดาวน์โหลด APK
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp