เรื่องย่อ
Fight alongside historical, mythical, and fairy tale heroes to become the center of an INCREDIBLE world!

#Napoleon! Guan Yu! Genghis Khan! Take over the world with your best combo of fiercest conquerors!
#Fabre! Beethoven! Anderson! Explore the world with your own band of unique historical figures!
#Odin! Zeus! Michael! Oversee the heavens and universe by forming your team of celestial heroes!

★ Casual Everywhere, Free-to-do Anything ★
[Relax and Battle] Enjoy the convenience of the idle auto-play system
[Anytime, Anywhere] Sit back offline and claim the rewards that are being harvested every moment by your heroes
[Free Loot Boxes] The thrill of taking risks! Trade and exchange valuable loot chests with other players in the Black Market

★ Unique Heroes! ★
[Character] Collect famous historical and mythical individuals reborn as 3D characters
[Class] Warrior, Supporter, Mage, Assassin, Ranger
[Factions] Holy, Chaos, Nature, Frost, Flame
[Growth] Level, Evolution, Skill, Card, Aquaintance Effect
[Equipment] Weapon/Ring/Necklace/Hood/Armor/Boot

★ Exciting Content! ★
[Quest] Reap abundant rewards upon unlocking achievements and completing missions
[Dungeon] Claim plenty of riches through auto-battle and item farming
[Portal Battle] How far can you push your limits? Engage in the never-ending wars of the arcane portals
[Colosseum] Assemble a mighty team of heroes against players from all around the globe! Take up the challenge to seize the highest honor

★ Various Guild Content ★
[Guild Mines] Obtain materials to EVOLVE your characters
[Guild Exploration] Obtain materials to UPGRADE the finest equipments
[Guild Boss] Fight alongside your guild members to eliminate the boss
[Guild Wars] Engage in PVP through diplomacy, pave the way to your guild's victory
[Guild Shop] Receive rewards for your battle attribution
[Guild Skill] Boost the team combat power! Together we are stronger!

★ Black Market ★
Player-to-player trading system, where the chests on sale change according to the fluctuating market price.

★ Community ★
[Facebook] https://www.facebook.com/WithHeroesEN
[Instagram] https://www.instagram.com/withheroes/
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 3.8
ทั้งหมดมี15 คนให้คะแนน,5 ข้อความ
QRCode WITH HEROES 與英雄同在 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ NEOWIZ
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp