เรื่องย่อ
초성게임타임 시즌2 대규모 업데이트!!

시즌 2 별 새로운 단계별 문제 추가 되었습니다.

KPOP 아이돌 별도 분야별 문제 추가 되었습니다.

분야별 게임 클리어 방식 변경 되었으며, 힌트는 모두 시간이 지나면 확인할 수 있습니다.단계별 문제가 시즌1과 시즌2로 나뉘였고 분야별게임이 KPOP 문제와 일반으로 나뉩니다.

단계별게임은 시즌1 73계의 단계로 1825개의 문제와

단계별 시즌2 문제 40단계 1000개의 문제가 추가되었으며,

케이팝 분야별 문제 500개와 10개의 분야별 문제 총 1000문제

구성되어있습니다.

랭킹게임은 60초안에 많은 문제를 맞추는 사람의 포인트가 올라가는 게임입니다.

게임시간은 정답을 맞출때마다 +3 초가 되어 최대 60초를 넘기진 않습니다.

분야별게임은 각각 주제가 주어지고 관련된 분야의 문제를 모아놨습니다
1차분으로 20단계 5문제씩 100개의 문제가 주어집니다.

어린아이 학습부터 어른들의 여가시간용으로 좋으며, 차분한 그래픽에 힌트기능을
포함하고 있습니다.
----
개발자 연락처 :
0424711809
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 0.0
ยังไม่มีผู้เล่นให้คะแนน
Korean Consonant Game 韓文子音遊戲 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ 해적아일랜드 ดาวน์โหลด APK
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp