เรื่องย่อ
어두운 밤하늘 속 작은 별은 당신의 도움이 필요합니다.
악당들을 피해가며 어둠 속을 모험하는 것은 두렵고 어렵겠지만 걱정 마세요.
별을 모아 어둠 속을 탈출하여, 별빛이 반짝이는 새로운 세상을 찾아보세요

※※※※※※ ※※※ 게임 특징 ※※※※※※ ※※※

■ 누구나 쉽게 즐기는 게임
- 어두운 밤하늘을 무대로 펼치는 종 스크롤 퍼즐 어드벤처 게임,
- 탭과 스와이프(스크롤)의 간단한 조작 방식으로 쉽게 플레이할 수 있습니다.

■ 다양한 몬스터와 장애물
- 빛 박스를 사용하여 몬스터를 공격하고 장애물을 돌파하세요
- 별을 모아가며 보스 몬스터와의 전투에서 승리하세요.

■ 끝없이 펼쳐지는 모험
- 매번 변경되는 다양한 스테이지로 끊임없는 모험에 도전하세요
- 모험을 하며 물방울, 프리즘 등 상상도 못 한 함정과 장애물들을 만나 보세요

■개성 넘치는 작은 별 캐릭터
- 12개의 별자리 캐릭터를 만나보세요.
- 귀여운 작은 별 캐릭터들의 연출을 즐겨보세요.

※※※※※※※※※ 플레이 방법 ※※※※※※※※※

■ 작은 별을 조작하여 별을 모아 가며 새로운 스테이지로 이동하세요

■ 스와이프(스크롤)로 작은 별을 이동시킵니다.
- 스와이프로 상, 좌, 우 작은 별을 이동시킬 수 있습니다.

■ 탭으로 작은 별이 바라보는 방향으로 빛 박스를 생성합니다.
- 탭 한번: 작은 별이 바라보는 방향으로 빛 박스 생성
- 탭 두번: 작은 별 위치에 빛 박스 생성
- 빛 박스로 몬스터를 공격하거나 작은 별을 한칸위로 점프시킬 수 있습니다.

독창적인 게임 플레이 방식은 당신에게 새로운 재미를 선사합니다.
새로운 게임 플레이 속에서 별을 찾아 떠나는 작은 별의 모험에 동참하세요.

판타지 동화 느낌의 인디 퍼즐 어드벤처 아케이드 -작은별-

------------------------------------------------------------------------

※ 무료 게임
이 게임은 무료로 플레이할 수 있습니다.
단 게임 내 일부 아이템은 유료 구매와 광고시청후 이용할 수 있습니다.

※ 오프라인 게임
이 게임은 별도의 서버가 없습니다. 모든 데이터는 사용자의
기기에만 저장이 되어 앱을 삭제하면 데이터를 복구할 수 없습니다.

※ 고객 지원
문제가 있으신가요? cs@placer.fun 으로 문의해 주세요.

※ 필수권한
게임 데이터를 읽어오기 위해 외부 저장소 사용 권한을 요청합니다.
----
개발자 연락처 :
07080646169
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.3
ทั้งหมดมี3 คนให้คะแนน,2 ข้อความ
เกมอื่นๆของนักพัฒนานี้
렛잇꼬치 Let it GGochi 4.6
A Little Star 小星星 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Placer Inc.
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp