เรื่องย่อ
Face the nightmares you thought were merely urban legends. Use your wits and trusty flashlight to search for clues to your sister’s disappearance. Team up with shady characters to uncover a dark mystery, making deadly decisions just to survive. The choices you make determine your fate and affect the lives of everyone around you.

This chilling companion story to the award-winning Spirit Hunter: Death Mark game brings terror home as fearful spirits invade local streets and parks – even your own home. Experience frightful sounds and stunning environments illustrated by artist Fumiya Sumio.

Click here to purchase/download the Steam version of the game : Link
QRCode Spirit Hunter: NG NG กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Experience, Ghostlight LTD
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตามผ่าน QooApp